معرفي كتاب و نرم افزار

معرفي كتاب و نرم افزار
آبان ۵, ۱۳۹۲
97 بازدید

معرفي كتاب     در ستايش مادران خانه دار نویسنده: لوراشلسینگر مترجم: عاطفه برقعی     نمي توانيم به خانمي بگوييم بايد چكار كند تا زندگي اش رضايتمند و هدفمند شود . روش هاي زيادي براي ايجاد رضايت فردي وجود دارد و هيچگاه نمي توانيم به زني بگوييم كه در خانه بيش از هر جاي […]

معرفي كتاب

 

 

در ستايش مادران خانه دار

نویسنده: لوراشلسینگر

مترجم: عاطفه برقعی

 

 

نمي توانيم به خانمي بگوييم بايد چكار كند تا زندگي اش رضايتمند و هدفمند شود . روش هاي زيادي براي ايجاد رضايت فردي وجود دارد و هيچگاه نمي توانيم به زني بگوييم كه در خانه بيش از هر جاي كره زمين به وجود او احتياج است زيرا اگر انتخابش كار تمام وقت بيرون از خانه است احساس گناه خواهد كرد. چرا كه گرمي حرارت و عشق و پرورشي كه در خانه مي تواند اچاد كند رضايت و آرامش بي انتهايي براي خود و خانوده فراهم مي نمايد

 

معرفي نرم افزار