در طول هفته کتاب بیش از ۱۶۰۰ نفر به عضویت کتابخانه شهید آیت الله مدرس (ره) در آمدند

در طول هفته کتاب بیش از ۱۶۰۰ نفر به عضویت کتابخانه شهید آیت الله مدرس (ره) در آمدند
آبان ۲۹, ۱۳۹۳
271 بازدید

      در طول هفته کتاب منابع و خدمات کتابخانه و نحوه عضویت  از طریق گزیده منابع موضوعی، برشور و اطلاعیه به اقشار مختلف جامعه معرفی گردید اقدامات فوق زمینه توجه و استقبال بسیار خوب جامعه مخاطب را به همراه داشت بنحوی که بیش از ۱۶۰۰ نفر به عضویت کتابخانه در آمدند .    […]

 

 

 

در طول هفته کتاب منابع و خدمات کتابخانه و نحوه عضویت  از طریق گزیده منابع موضوعی، برشور و اطلاعیه به اقشار مختلف جامعه معرفی گردید اقدامات فوق زمینه توجه و استقبال بسیار خوب جامعه مخاطب را به همراه داشت بنحوی که بیش از ۱۶۰۰ نفر به عضویت کتابخانه در آمدند .