در طول هفته کتاب بیش از 1600 نفر به عضویت کتابخانه شهید آیت الله مدرس (ره) در آمدند

در طول هفته کتاب بیش از 1600 نفر به عضویت کتابخانه شهید آیت الله مدرس (ره) در آمدند
آبان 29, 1393
20 بازدید

      در طول هفته کتاب منابع و خدمات کتابخانه و نحوه عضویت  از طریق گزیده منابع موضوعی، برشور و اطلاعیه به اقشار مختلف جامعه معرفی گردید اقدامات فوق زمینه توجه و استقبال بسیار خوب جامعه مخاطب را به همراه داشت بنحوی که بیش از 1600 نفر به عضویت کتابخانه در آمدند .    […]

 

 

 

در طول هفته کتاب منابع و خدمات کتابخانه و نحوه عضویت  از طریق گزیده منابع موضوعی، برشور و اطلاعیه به اقشار مختلف جامعه معرفی گردید اقدامات فوق زمینه توجه و استقبال بسیار خوب جامعه مخاطب را به همراه داشت بنحوی که بیش از 1600 نفر به عضویت کتابخانه در آمدند .