برپایی نمایشگاه کتابهای مولفین کاشمری

برپایی نمایشگاه کتابهای مولفین کاشمری
آبان ۲۵, ۱۳۹۳
312 بازدید

      با هدف آشنایی شهروندان محترم با مولفین کاشمری و منابع چاپ شده آنها ،نمایشگاهی از آثار مولفین کاشمر در ورودی کتابخانه بر پا شده است .این نمایشگاه در طول هفته کتاب جهت بازدید مراجعین دایر می باشد.           {jcomments on}  

 

 

 

با هدف آشنایی شهروندان محترم با مولفین کاشمری و منابع چاپ شده آنها ،نمایشگاهی از آثار مولفین کاشمر در ورودی کتابخانه بر پا شده است .این نمایشگاه در طول هفته کتاب جهت بازدید مراجعین دایر می باشد.

 

 

 

 

 

{jcomments on}