اهداء مجموعه كامل آموزش ويندوز سرور ۲۰۰۳ (MCSE )

اهداء مجموعه كامل آموزش ويندوز سرور ۲۰۰۳ (MCSE )
مرداد ۲۷, ۱۳۹۲
121 بازدید

اهداء مجموعه كامل آموزش ويندوز سرور ۲۰۰۳ (MCSE) مجموعه فوق شامل يك بسته كامل آموزشي ويندوز ۲۰۰۳ سرور توسط استاد بهداد نظرداد مي باشد كه از طرف آقاي هادي كرد مقدم به كتابخانه شهيد آيت ا… مدرس(ره) اهدا گرديد. ضمن تشكر از ايشان ، اين مجموعه در بخش سمعي و بصري برادران به اعضاء محترم […]

اهداء مجموعه كامل آموزش ويندوز سرور ۲۰۰۳ (MCSE)

مجموعه فوق شامل يك بسته كامل آموزشي ويندوز ۲۰۰۳ سرور توسط استاد بهداد نظرداد

مي باشد كه از طرف آقاي هادي كرد مقدم به كتابخانه شهيد آيت ا… مدرس(ره) اهدا گرديد.

ضمن تشكر از ايشان ، اين مجموعه در بخش سمعي و بصري برادران به اعضاء محترم امانت داده ميشود.