اهداء مجموعه كامل آموزش ويندوز سرور 2003 (MCSE )

اهداء مجموعه كامل آموزش ويندوز سرور 2003 (MCSE )
مرداد 27, 1392
8 بازدید

اهداء مجموعه كامل آموزش ويندوز سرور 2003 (MCSE) مجموعه فوق شامل يك بسته كامل آموزشي ويندوز 2003 سرور توسط استاد بهداد نظرداد مي باشد كه از طرف آقاي هادي كرد مقدم به كتابخانه شهيد آيت ا… مدرس(ره) اهدا گرديد. ضمن تشكر از ايشان ، اين مجموعه در بخش سمعي و بصري برادران به اعضاء محترم […]

اهداء مجموعه كامل آموزش ويندوز سرور 2003 (MCSE)

مجموعه فوق شامل يك بسته كامل آموزشي ويندوز 2003 سرور توسط استاد بهداد نظرداد

مي باشد كه از طرف آقاي هادي كرد مقدم به كتابخانه شهيد آيت ا… مدرس(ره) اهدا گرديد.

ضمن تشكر از ايشان ، اين مجموعه در بخش سمعي و بصري برادران به اعضاء محترم امانت داده ميشود.