اعضای فعال کتابخانه شهید آیت ا.. مدرس(ره) که در کنکور سراسری سال 92 رتبه برتر کسب نموده اند

اعضای فعال کتابخانه شهید آیت ا.. مدرس(ره) که در کنکور سراسری سال 92 رتبه برتر کسب نموده اند
مرداد 29, 1392
7 بازدید

            اعضای  فعال کتابخانه شهید آیت ا.. مدرس(ره) که در کنکور سراسری سال 92 رتبه برتر کسب نموده اند.                        سجاد بهمدی                            حمیدرضا حیدریان                   امید عرب           رتبه […]

 

 

 

 

 

 

اعضای  فعال کتابخانه شهید آیت ا.. مدرس(ره) که در کنکور سراسری سال 92 رتبه برتر کسب نموده اند.

 

        

            سجاد بهمدی                            حمیدرضا حیدریان                   امید عرب

          رتبه 575 علوم تجربی                        رتبه 292 علوم انسانی                 رتبه 915 علوم انسانی

 

       

               فربود جلالی                     سید مرتضی حسینی         مصطفی شکوری مغانی

         رتبه 1400ریاضی فیزیک                 رتبه 734 ریاضی فیزیک                     رتبه 621 علوم انسانی

             445 زبان خارجه                              657 زبان خارجه

 

 

کتابخانه شهید آیت ا.. مدرس(ره) آرزوی توفیق روزافزون برای این عزیزان دارد.