اعضای فعال کتابخانه شهید آیت ا.. مدرس(ره) که در کنکور سراسری سال ۹۲ رتبه برتر کسب نموده اند

اعضای فعال کتابخانه شهید آیت ا.. مدرس(ره) که در کنکور سراسری سال ۹۲ رتبه برتر کسب نموده اند
مرداد ۲۹, ۱۳۹۲
225 بازدید

            اعضای  فعال کتابخانه شهید آیت ا.. مدرس(ره) که در کنکور سراسری سال ۹۲ رتبه برتر کسب نموده اند.                        سجاد بهمدی                            حمیدرضا حیدریان                   امید عرب           رتبه […]

 

 

 

 

 

 

اعضای  فعال کتابخانه شهید آیت ا.. مدرس(ره) که در کنکور سراسری سال ۹۲ رتبه برتر کسب نموده اند.

 

        

            سجاد بهمدی                            حمیدرضا حیدریان                   امید عرب

          رتبه ۵۷۵ علوم تجربی                        رتبه ۲۹۲ علوم انسانی                 رتبه ۹۱۵ علوم انسانی

 

       

               فربود جلالی                     سید مرتضی حسینی         مصطفی شکوری مغانی

         رتبه ۱۴۰۰ریاضی فیزیک                 رتبه ۷۳۴ ریاضی فیزیک                     رتبه ۶۲۱ علوم انسانی

             ۴۴۵ زبان خارجه                              ۶۵۷ زبان خارجه

 

 

کتابخانه شهید آیت ا.. مدرس(ره) آرزوی توفیق روزافزون برای این عزیزان دارد.