به مناسبت ۷ مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی ، برنامه « یک روز با آتش نشان مهربان » ویژه نونهالان مهدالرضا برگزار گردید .

به مناسبت ۷ مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی ، برنامه « یک روز با آتش نشان مهربان » ویژه نونهالان مهدالرضا برگزار گردید .
مهر ۸, ۱۳۹۲
93 بازدید

    در این برنامه آموزشی نوآموزان ضمن آشنایی با شماره و کار آتش نشانی ، از خطراتی که ممکن است  آنان  را در خانه تهدید نماید توسط آتش نشان مهربان آگاهی یافتند .                            

 

 

در این برنامه آموزشی نوآموزان ضمن آشنایی با شماره و کار آتش نشانی ، از خطراتی که ممکن است  آنان  را در خانه تهدید نماید توسط آتش نشان مهربان آگاهی یافتند .