گزارش آماري كتابخانه شهيد آيت الله مدرس (ره) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲

مهر ۱۳, ۱۳۹۲
127 بازدید

  كتابخانه شهيد آيت الله مدرس (ره) با دو تالار مجزاي  برادران  و خواهران همه روزه از ساعت ۷:۰۰ الي ۱۹:۳۰ بصورت يكسره  فعال مي باشد. در حال حاضر اين كتابخانه داراي بيش از ۶۰ هزار جلد كتاب ، ۵ هزار منبع ديجيتال و ۱۰۰ عنوان نشريه ادواري مي باشد .   كتب امانت داده […]

 

كتابخانه شهيد آيت الله مدرس (ره) با دو تالار مجزاي  برادران  و خواهران همه روزه از ساعت ۷:۰۰ الي ۱۹:۳۰ بصورت يكسره  فعال مي باشد.

در حال حاضر اين كتابخانه داراي بيش از ۶۰ هزار جلد كتاب ، ۵ هزار منبع ديجيتال و ۱۰۰ عنوان نشريه ادواري مي باشد .

 

كتب امانت داده شده                         ۱۰۴۸۵۰ جلد  

 

منابع ديجيتال امانت داده شده              ۲۲۵۰۰ جلد

 

كتب خريداري شده                            ۴۰۰۰ جلد

 

اعضاي جديد                                     ۴۰۵ نفر

 

مراجعين بخش اينترنت                       ۵۵۵۰ نفر

 

 كل مراجعين كتابخانه                         ۱۲۹۷۵۰ نفر