گزارش آماري كتابخانه شهيد آيت الله مدرس (ره) در شش ماهه اول سال 1392

مهر 13, 1392
7 بازدید

  كتابخانه شهيد آيت الله مدرس (ره) با دو تالار مجزاي  برادران  و خواهران همه روزه از ساعت 7:00 الي 19:30 بصورت يكسره  فعال مي باشد. در حال حاضر اين كتابخانه داراي بيش از 60 هزار جلد كتاب ، 5 هزار منبع ديجيتال و 100 عنوان نشريه ادواري مي باشد .   كتب امانت داده […]

 

كتابخانه شهيد آيت الله مدرس (ره) با دو تالار مجزاي  برادران  و خواهران همه روزه از ساعت 7:00 الي 19:30 بصورت يكسره  فعال مي باشد.

در حال حاضر اين كتابخانه داراي بيش از 60 هزار جلد كتاب ، 5 هزار منبع ديجيتال و 100 عنوان نشريه ادواري مي باشد .

 

كتب امانت داده شده                         104850 جلد  

 

منابع ديجيتال امانت داده شده              22500 جلد

 

كتب خريداري شده                            4000 جلد

 

اعضاي جديد                                     405 نفر

 

مراجعين بخش اينترنت                       5550 نفر

 

 كل مراجعين كتابخانه                         129750 نفر