اجراي نمايش و سرود با موضوع شهيد آيت الله مدرس (ره) براي مدارس شهرستان به همت مهدالرضاي مجتمع فرهنگي

اجراي نمايش و سرود با موضوع شهيد آيت الله مدرس (ره) براي مدارس شهرستان به همت مهدالرضاي مجتمع فرهنگي
آذر ۱۴, ۱۳۹۲
82 بازدید

    گروه نمايش و سرود مهد الرضاي مجتمع فرهنگي شهيد آيت الله مدرس(ره) در هفتاد و ششمين سالگرد ايشان جهت دانش آموزان مدارس شهرستان با موضوع شهيد مدرس برنامه هاي متنوع فرهنگي  را اجرا نمودند.   در زمان بندي هاي مشخص شده كه با هماهنگي آموزش و پرورش شهرستان صورت گرفته است دانش آموزان […]

 

 

گروه نمايش و سرود مهد الرضاي مجتمع فرهنگي شهيد آيت الله مدرس(ره) در هفتاد و ششمين سالگرد ايشان جهت دانش آموزان مدارس شهرستان با موضوع شهيد مدرس برنامه هاي متنوع فرهنگي  را اجرا نمودند.

 

در زمان بندي هاي مشخص شده كه با هماهنگي آموزش و پرورش شهرستان صورت گرفته است دانش آموزان و مربيان آنها با حضور در زيارتگاه شهيد آبت الله مدرس (ره) از اين برنامه ها ديدن كردند كه مورد توجه سرپرست آموزش و پرورش شهرستان و حضار قرار گرفت.