شمارش کتب و تنظیف کتابخانه شهید ایت الله مدرس (ره) در آستانه سال جدید

شمارش کتب و  تنظیف کتابخانه شهید ایت الله مدرس (ره)  در آستانه سال جدید
اسفند 27, 1392
11 بازدید

کارکنان کتابخانه شهید ایت الله مدرس(ره) در روزهای پایانی سال 1392 جهت ارائه خدمات مطلوب تر در سال آینده کار شمارش کتب و محصولات سمعی و بصری و همچنین تنظیف قفسه ها ، محیط کتابخانه را انجام دادند.                

کارکنان کتابخانه شهید ایت الله مدرس(ره) در روزهای پایانی سال 1392 جهت ارائه خدمات مطلوب تر در سال آینده کار شمارش کتب و محصولات سمعی و بصری و همچنین تنظیف قفسه ها ، محیط کتابخانه را انجام دادند.