شمارش کتب و تنظیف کتابخانه شهید ایت الله مدرس (ره) در آستانه سال جدید

شمارش کتب و  تنظیف کتابخانه شهید ایت الله مدرس (ره)  در آستانه سال جدید
اسفند ۲۷, ۱۳۹۲
84 بازدید

کارکنان کتابخانه شهید ایت الله مدرس(ره) در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ جهت ارائه خدمات مطلوب تر در سال آینده کار شمارش کتب و محصولات سمعی و بصری و همچنین تنظیف قفسه ها ، محیط کتابخانه را انجام دادند.                

کارکنان کتابخانه شهید ایت الله مدرس(ره) در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ جهت ارائه خدمات مطلوب تر در سال آینده کار شمارش کتب و محصولات سمعی و بصری و همچنین تنظیف قفسه ها ، محیط کتابخانه را انجام دادند.