اعضای فعال کتابخانه شهید آیت الله مدرس موفق به کسب رتبه های ممتاز در کنکور سراسری شدند.

اعضای فعال کتابخانه شهید آیت الله مدرس موفق به کسب رتبه های ممتاز در کنکور سراسری شدند.
مرداد 21, 1393
10 بازدید

         آقای حسین خاکپور – رشته تجربی – رتبه 10           آقای محمد رضا تارم – رشته تجربی – رتبه 53             آقای حمید رضا سیبویه – رشته تجربی -رتبه 176             آقای حمید غضنفری – رشته تجربی […]

 

 

 

 

 آقای حسین خاکپور – رشته تجربی – رتبه 10

 

 

 

 

 

آقای محمد رضا تارم – رشته تجربی – رتبه 53

 

 

 

 

 

 

آقای حمید رضا سیبویه – رشته تجربی -رتبه 176

 

 

 

 

 

 

آقای حمید غضنفری – رشته تجربی – رتبه835

 

 

 

 

 

آقای محمد حسن نیا – رشته انسانی – رتبه76

 

 

 

 

 

آقاي رضا نظري مطلق – رشته زبان انگليسي – رتبه 10

 

 

 

 

 

آقاي جواد سجادي – رشته انساني – رتبه 437

 

 

 

 

 

آقاي امين نقي پور – رشته تجربي – رتبه 769

 

 

 

 

خانم سميرا يوسف زاده مغاني  – رشته تجربي – رتبه 850

 

 

 

 

 

 

 

خانم زهرا زاهدي – رشته تجربي – رتبه 880

 

 

 

 

 

خانم رقيه دلدار  –  رشته رياضي – رتبه 1000

 

 

 

 

 

 


 

 

 

مجتمع فرهنگی شهید آیت الله مدرس (ره)  این موفقیت کسب  شده را به ایشان تبریک میگوید و آرزوی موفقیت روز افزون را برایشان دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}