قرائت زیارت حضرت رسول از بعید در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره)

قرائت زیارت حضرت رسول از بعید در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره)
دی 1, 1393
6 بازدید

  همزمان با رحلت پیامبر رحمت ، حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) زیارت حضرت رسول (ص) از بعید در جوار زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) با مدیحه سرایی مداح اهل بیت محمد غلامرضاپور قرائت شد.               {jcomments on}

 

همزمان با رحلت پیامبر رحمت ، حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) زیارت حضرت رسول (ص) از بعید در جوار زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) با مدیحه سرایی مداح اهل بیت محمد غلامرضاپور قرائت شد.

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}