برگزاری مرثیه سرایی و قرائت زیارت حضرت رسول (ص) به مناسبت رحلت ایشان و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

برگزاری مرثیه سرایی و قرائت زیارت حضرت رسول (ص) به مناسبت رحلت ایشان و شهادت امام حسن مجتبی (ع)
دی 10, 1392
11 بازدید