حضور وزیر کشاورزی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

حضور وزیر کشاورزی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
شهریور 14, 1393
8 بازدید

مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن زیارت مرقد مطهر این عالم بزرگوار از موزه آثار و اسناد شهید زنده تاریخ ، آیت ا… مدرس(ره) دیدن نمود .                     {jcomments on}

مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن زیارت مرقد مطهر این عالم بزرگوار از موزه آثار و اسناد شهید زنده تاریخ ، آیت ا… مدرس(ره) دیدن نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}