حضور وزیر کشاورزی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

حضور وزیر کشاورزی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
شهریور ۱۴, ۱۳۹۳
103 بازدید

مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن زیارت مرقد مطهر این عالم بزرگوار از موزه آثار و اسناد شهید زنده تاریخ ، آیت ا… مدرس(ره) دیدن نمود .                     {jcomments on}

مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن زیارت مرقد مطهر این عالم بزرگوار از موزه آثار و اسناد شهید زنده تاریخ ، آیت ا… مدرس(ره) دیدن نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}