حضور خادمین آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) و زیارتگاه شهید مدرس(ره) در مراسم ارتحال خادم خورشید حضرت آیت الله واعظ طبسی

حضور خادمین آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) و زیارتگاه شهید مدرس(ره) در مراسم ارتحال خادم خورشید حضرت آیت الله واعظ طبسی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۴
90 بازدید