تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعای حسینی -زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعای حسینی -زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
آبان ۲۵, ۱۳۹۲
96 بازدید