تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعای حسینی -زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعای حسینی -زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
آبان 25, 1392
6 بازدید