برگزاری مراسم شام غریبان شهادت حضرت زهرا (س) در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره)

برگزاری مراسم شام غریبان شهادت حضرت زهرا (س) در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره)
فروردین 5, 1394
9 بازدید

                            {jcomments on}    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}