نمایشگاه کتاب با موضوع اقتصاد مقاومتی

نمایشگاه کتاب با موضوع اقتصاد مقاومتی
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵
84 بازدید

  همزمان با برگزاری ششمین همایش سفیران نور ، به همت کتابخانه مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) نمایشگاه کتاب با موضوع اقتصاد مقاومتی با حضور مدیرعامل مؤسسه ، شرکت کنندگان همایش در محل سالن سمعی و بصری کتابخانه گشایش یافت .                           […]

 

همزمان با برگزاری ششمین همایش سفیران نور ، به همت کتابخانه مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) نمایشگاه کتاب با موضوع اقتصاد مقاومتی با حضور مدیرعامل مؤسسه ، شرکت کنندگان همایش در محل سالن سمعی و بصری کتابخانه گشایش یافت .