گزارش تصویری اجرای نمایش زندگانی حضرت ابراهیم(ع)

گزارش تصویری اجرای نمایش زندگانی حضرت ابراهیم(ع)
اردیبهشت 11, 1395
4 بازدید

  این نمایش به همت مربیان مهدالرضای کاشمر توسط نونهالان این مرکز در مراسم افتتاحیه همایش سفیران نور به اجرا درآمد . این نمایش روایتگر داستان ذبح حضرت اسماعیل(ع) به فرمان خداوند و زندگانی حضرت ابراهیم (ع) است .لازم به توضیح است مهدالرضا با اجرای نمایش های قرآنی سعی دارد کودکان را در آغاز تعلیم […]

 

این نمایش به همت مربیان مهدالرضای کاشمر توسط نونهالان این مرکز در مراسم افتتاحیه همایش سفیران نور به اجرا درآمد . این نمایش روایتگر داستان ذبح حضرت اسماعیل(ع) به فرمان خداوند و زندگانی حضرت ابراهیم (ع) است .لازم به توضیح است مهدالرضا با اجرای نمایش های قرآنی سعی دارد کودکان را در آغاز تعلیم و تربیت به مفاهیم و داستانهای قرآنی آشنا نماید .
این نمایش تأثیر گذار مورد استقبال شرکت کنندگان در همایش قرار گرفت .