گزارش تصویری حضور مدیر کل ثبت احوال استان خراسان رضوی و هیئت همراه در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری حضور مدیر کل ثبت احوال استان خراسان رضوی و هیئت همراه در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
شهریور ۳, ۱۳۹۳
48 بازدید