تصاویری از مراسم جزء خوانی قرآن کریم زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از مراسم جزء خوانی قرآن کریم زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
خرداد 29, 1394
6 بازدید

  این مراسم در ایام ماه مبارک رمضان در دو بخش خواهران و برادران با حضور قاریان برتر شهرستان کاشمر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار می گردد .                        

 

این مراسم در ایام ماه مبارک رمضان در دو بخش خواهران و برادران با حضور قاریان برتر شهرستان کاشمر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار می گردد .