تصاویری از مراسم جزء خوانی قرآن کریم زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از مراسم جزء خوانی قرآن کریم زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
خرداد ۲۹, ۱۳۹۴
93 بازدید

  این مراسم در ایام ماه مبارک رمضان در دو بخش خواهران و برادران با حضور قاریان برتر شهرستان کاشمر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار می گردد .                        

 

این مراسم در ایام ماه مبارک رمضان در دو بخش خواهران و برادران با حضور قاریان برتر شهرستان کاشمر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار می گردد .