تصاویری از مراسم جزء خوانی قرآن کریم زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از مراسم جزء خوانی قرآن کریم زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
خرداد ۲۹, ۱۳۹۴
125 بازدید

  این مراسم در ایام ماه مبارک رمضان در دو بخش خواهران و برادران با حضور قاریان برتر شهرستان کاشمر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار می گردد .                        

 

این مراسم در ایام ماه مبارک رمضان در دو بخش خواهران و برادران با حضور قاریان برتر شهرستان کاشمر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار می گردد .