حضور گسترده کارکنان ، خدام و بسیجیان زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره) در راهپیمایی 22 بهمن

حضور گسترده کارکنان ، خدام و بسیجیان زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره) در راهپیمایی 22 بهمن
بهمن 23, 1393
9 بازدید

                              {jcomments on}  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}