اهداء بسته متبرک به بیش از ۳۰۰۰ نمازگزار نماز جمعه شهرستان کاشمر توسط خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) در دهه کرامت

اهداء بسته متبرک به بیش از ۳۰۰۰ نمازگزار نماز جمعه شهرستان کاشمر توسط خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) در دهه کرامت
شهریور ۲۳, ۱۳۹۲
109 بازدید