اهداء بسته متبرک به بیش از 3000 نمازگزار نماز جمعه شهرستان کاشمر توسط خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) در دهه کرامت

اهداء بسته متبرک به بیش از 3000 نمازگزار نماز جمعه شهرستان کاشمر توسط خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) در دهه کرامت
شهریور 23, 1392
14 بازدید