شرکت کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه در نماز عبادی – سیاسی جمعه و پذیرایی از نمازگزاران همزمان با دهه کرامت

شرکت کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه در نماز عبادی – سیاسی جمعه و پذیرایی از نمازگزاران همزمان با دهه کرامت
شهریور 16, 1393
6 بازدید

                      {jcomments on}    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}