دیدار کارکنان زیارتگاه با فرماندهی انتظامی در هفته ناجا

دیدار کارکنان زیارتگاه با فرماندهی انتظامی در هفته ناجا
مهر ۱۶, ۱۳۹۲
128 بازدید

    همزمان با هفته نیروی انتظامی مدیریت و کارکنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن دیدار با فرماندهی و پرسنل منطقه انتظامی کاشمر و تبریک هفته ناجا ، از زحمات این عزیزان تقدیر نمودند .          

 

 

همزمان با هفته نیروی انتظامی مدیریت و کارکنان مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) ضمن دیدار با فرماندهی و پرسنل منطقه انتظامی کاشمر و تبریک هفته ناجا ، از زحمات این عزیزان تقدیر نمودند .