بازدید چشمگیر از موزه آثار و اسناد شهید ایت الله مدرس (ره)

بازدید چشمگیر از موزه آثار و اسناد شهید ایت الله مدرس (ره)
فروردین 14, 1393
5 بازدید

موزه آثار و اسناد شهید ایت الله مدرس (ره) در ایام تعطیلات نوروز 93 همه روزه از ساعت 8  تا 20 برای بازدید عموم دایر بوده که در این ایام بالغ بر 10 هزار نفر از  موزه بازدید نموده اند.                               […]

موزه آثار و اسناد شهید ایت الله مدرس (ره) در ایام تعطیلات نوروز 93 همه روزه از ساعت 8  تا 20 برای بازدید عموم دایر بوده که در این ایام بالغ بر 10 هزار نفر از  موزه بازدید نموده اند.