عزاداری هیئات مذهبی در هفتمین روز از ماه محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

عزاداری هیئات مذهبی در هفتمین روز از ماه محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۲۹, ۱۳۹۴
106 بازدید

  هیئات مذهبی ابوالفضلی ، مهدیه و حسینی دهنو                           هیئات مذهبی حسینی و علی اکبری قوچ پلنگ                   هیئات مذهبی حسیینی و فاطمیه فرح آباد                   […]

 

هیئات مذهبی ابوالفضلی ، مهدیه و حسینی دهنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات مذهبی حسینی و علی اکبری قوچ پلنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات مذهبی حسیینی و فاطمیه فرح آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت علی اکبری انصاریه