عزاداری هیئات مذهبی در روز عاشورا- زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

عزاداری هیئات مذهبی در روز عاشورا- زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
آبان ۳, ۱۳۹۴
120 بازدید

    هیئت زینبیه شهرستان کاشمر           هیئت علی اکبری و مهدیه قوژد                

 

 

هیئت زینبیه شهرستان کاشمر

 

 

 

 

 

هیئت علی اکبری و مهدیه قوژد