حضور معاونت محترم وزارت آموزش و پرورش در زیارتگاه

حضور معاونت محترم وزارت آموزش و پرورش در زیارتگاه
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۳
108 بازدید

   جناب آقای کیارشی و هیئت همراه ، ضمن زیارت مرقد مطهر شهید آیت ا… مدرس(ره) و ادای احترام به شهدای هشت دفاع مقدس از موزه آثار و اسناد شهید زنده تاریخ بازدید نمودند                            

 

 جناب آقای کیارشی و هیئت همراه ، ضمن زیارت مرقد مطهر شهید آیت ا… مدرس(ره) و ادای احترام به شهدای هشت دفاع مقدس از موزه آثار و اسناد شهید زنده تاریخ بازدید نمودند