بازدید ریاست مجلس شورای اسلامی از موزه آثار و اسناد شهید آیت الله مدرس (ره)

بازدید ریاست مجلس شورای اسلامی از موزه آثار و اسناد شهید آیت الله مدرس (ره)
آذر ۱۲, ۱۳۹۲
99 بازدید

  دکتر لاریجانی در ادامه بازدید از زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) به اتفاق هیئت همراه از موزه آثار و اسناد شهید آیت الله مدرس نیز دیدن و در انتها دفتر یادداشت موزه را با دست خط خود مزین نمودند.                    

 

دکتر لاریجانی در ادامه بازدید از زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره) به اتفاق هیئت همراه از موزه آثار و اسناد شهید آیت الله مدرس نیز دیدن و در انتها دفتر یادداشت موزه را با دست خط خود مزین نمودند.