همزمان با هفته نیروی انتظامی ، همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک با حضور فرماندهی و پرسنل محترم نیرو انتظامی و نونهالان مهدالرضا برگزار گردید

همزمان با هفته نیروی انتظامی ، همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک با حضور فرماندهی و پرسنل محترم نیرو انتظامی و نونهالان مهدالرضا برگزار گردید
فروردین ۲, ۷۷۳
79 بازدید

  همزمان با هفته نیروی انتظامی ، همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک با حضور فرماندهی و پرسنل محترم نیرو انتظامی و نونهالان مهدالرضا برگزار گردید در این همایش نونهالان مهدالرضا ضمن خیر مقدم ، تبریک هفته نیروی انتظامی و اهدای گل به پرسنل محترم نیروی انتظامی ، برنامه هایی همچون شعر و سرود […]

 

همزمان با هفته نیروی انتظامی ، همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک با حضور فرماندهی و پرسنل محترم نیرو انتظامی و نونهالان مهدالرضا برگزار گردید

در این همایش نونهالان مهدالرضا ضمن خیر مقدم ، تبریک هفته نیروی انتظامی و اهدای گل به پرسنل محترم نیروی انتظامی ، برنامه هایی همچون شعر و سرود اجرا نمـودند .
در ادامه جانشین محترم فرماندهی منطقه انتظامی کاشمر مطالبی در خصوص اهمیت آموزش و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی به نونهالان بیان نمودند . در پایان احکام فرهنگ یاران و همیاران پلیس به آنان تقدیم گردید .