گزارش تصویری نشست خبری خبرنگاران و اصحاب جراید کاشمر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری نشست خبری خبرنگاران و اصحاب جراید کاشمر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
شهریور ۱۷, ۱۳۹۲
96 بازدید

    در دومین روز دهه کرامت نشست خبری خبرنگاران و اصحاب جراید شهرستان کاشمر در دفتر زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره) برگزار گردید.                  

 

 

در دومین روز دهه کرامت نشست خبری خبرنگاران و اصحاب جراید شهرستان کاشمر در دفتر زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره) برگزار گردید.