عیادت از بیماران و اهدای کتاب همزمان با هفته کتابخوانی

عیادت از بیماران و اهدای کتاب همزمان با هفته کتابخوانی
آبان ۲۸, ۱۳۹۴
80 بازدید

  همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی مدیر مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) به اتفاق پرسنل و کتابداران کتابخانه این مجتمع در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ، با حضور در بخش اطفال بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) ضمن عیادت ، کتاب و بسته های فرهنگی به آنان اهداء نمودند .          […]

 

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی مدیر مجتمع فرهنگی شهید آیت ا… مدرس(ره) به اتفاق پرسنل و کتابداران کتابخانه این مجتمع در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ، با حضور در بخش اطفال بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) ضمن عیادت ، کتاب و بسته های فرهنگی به آنان اهداء نمودند .