دویست و پنجاه و سومین نشست کتاب خوان با محوریت شخصیت و اندیشه های آیت الله مدرس(ره) در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار شد .

دویست و پنجاه و سومین نشست کتاب خوان با محوریت شخصیت و اندیشه های آیت الله مدرس(ره) در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) برگزار شد .
آذر ۲۳, ۱۳۹۴
144 بازدید

همزمان با ایام شهادت اسوه دین و سیاست دویست و پنجاه و سومین نشست کتاب خوان با محوریت شخصیت و اندیشه های آیت الله مدرس(ره) در زیارتگاه آن شهید با حضور کتابداران ، نویسندگان و مسئولین در زیارتگاه آیت الله شهید مدرس (ره) برگزار شد .در این نشست کتاب های مدرس قهرمان آزادی نوشته حسین […]

همزمان با ایام شهادت اسوه دین و سیاست دویست و پنجاه و سومین نشست کتاب خوان با محوریت شخصیت و اندیشه های آیت الله مدرس(ره) در زیارتگاه آن شهید با حضور کتابداران ، نویسندگان و مسئولین در زیارتگاه آیت الله شهید مدرس (ره) برگزار شد .
در این نشست کتاب های مدرس قهرمان آزادی نوشته حسین مکی ، اندیشه سیاسی شهید مدرس نوشته رضا عیسی نیا ، گنجینه خواف نوشته دکتر نصرالله صالحی ، مدرس مجاهدی شکست ناپذیر  نوشته عبدالعلی باقی
،  تبعیدگاه من نوشته مهری مهروی پور و برق غیرت نوشته محبوبه معراجی پور با محوریت شخصیت و اندیشه های آیت الله مدرس” توسط کتابداران کتابخانه های شهرستان معرفی شدند .