گزارش تصویری از حضور طلاب حوزه علمیه امام صادق (ع) بردسکن در زیارتگاه و بازدید از موزه آثار و اسناد شهید مدرس (ره)

گزارش تصویری از حضور طلاب حوزه علمیه امام صادق (ع) بردسکن در زیارتگاه و بازدید از موزه آثار و اسناد شهید مدرس (ره)
دی 5, 1392
6 بازدید