حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) در راهپیمایی روز قدس همگام با مردم ولایتمدار کاشمر

حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) در راهپیمایی روز قدس همگام با مردم ولایتمدار کاشمر
مرداد ۴, ۱۳۹۳
126 بازدید