گزارش تصویری از اولین شب پرفضیلت قدر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره)

گزارش تصویری از اولین شب پرفضیلت قدر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره)
تیر ۱۵, ۱۳۹۴
110 بازدید

                                             {jcomments on}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 {jcomments on}