گزارش تصویری از اولین شب پرفضیلت قدر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره)

گزارش تصویری از اولین شب پرفضیلت قدر در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره)
تیر ۱۵, ۱۳۹۴
91 بازدید

                                             {jcomments on}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 {jcomments on}