طرح های ارسالی فراخوان سردرب زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

طرح های ارسالی فراخوان سردرب زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
دی ۳, ۱۳۹۴
121 بازدید

      ضمن تقدیر و تشکر از کلیه شرکت کنندگان فراخوان طراحی سردرب زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) به استحضار می رساند ۱۳ طرح از مجموعه طرح های ارسالی ، به مرحله داوری راه یافت که پس از بررسی های بعمل آمده توسط هیئت داوران ، با توجه به معیارهای ارائه شده در فراخوان […]

 

 

 

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه شرکت کنندگان فراخوان طراحی سردرب زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) به استحضار می رساند ۱۳ طرح از مجموعه طرح های ارسالی ، به مرحله داوری راه یافت که پس از بررسی های بعمل آمده توسط هیئت داوران ، با توجه به معیارهای ارائه شده در فراخوان ، طرح های ارسالی فاقد معیارهای تعیین شده بوده و قابلیت اجرا نداشته است . لذا به پاس تقدیر از زحمات شرکت کنندگان محترم و بر اساس نظر هیئت داوران افراد مشروحه زیر به ترتیب شایسته تقدیر بوده و به طرح های مورد نظر جوایزی تعلق خواهد گرفت .
۱- خانم ها فاطمه و مهدیه فخری به صورت مشترک
۲- آقای ابوالفضل احمدنژاد
۳- اقای سعید ابراهیم زاده
۴- آقایان حسینی و شکری از آمل بصورت مشترک
۵- آقای مجید صداقت از گناباد

تلفن ۵۵۲۲۲۷۹۹- ۵۵۲۴۵۶۱۶- ۰۵۱

 

 

 **********************************

 

خانم ها فاطمه و مهدیه فخری به صورت مشترک

 

 

 

 

 

آقای ابوالفضل احمدنژاد

 

 

 

 

اقای سعید ابراهیم زاده

 

 

 

 

 

آقایان حسینی و شکری از آمل بصورت مشترک

 

 

 

 

 

آقای مجید صداقت از گناباد

 

 

 

 

آقای سید امیر هاشمی از مشهد

 

 

 

 

آقای عباس صفری

 

 

 

 

آقای جواد رضایی کلاته شادی

 

 

 

 

خانم زهره عافی