بازدید مدیر عامل محترم موسسه از مهدالرضا زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره)

بازدید مدیر عامل محترم موسسه از مهدالرضا زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره)
فروردین ۲۶, ۱۳۹۴
49 بازدید

    جناب آقای سپهریان مدیر عامل محترم موسسه در بازدید از فعالیت های مهدالرضا زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره) ضمن بررسی میزان پیشرفت آموزش نونهالان مهدالرضا ، راهنمایی های لازم در خصوص برنامه های مهدالرضا ارائه نمودند.                 {jcomments on}    

 

 

جناب آقای سپهریان مدیر عامل محترم موسسه در بازدید از فعالیت های مهدالرضا زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس (ره) ضمن بررسی میزان پیشرفت آموزش نونهالان مهدالرضا ، راهنمایی های لازم در خصوص برنامه های مهدالرضا ارائه نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}