بازدید نونهالان مهد الرضا از کتابخانه و موزه زیارتگاه

بازدید نونهالان مهد الرضا از کتابخانه و موزه زیارتگاه
دی 10, 1392
24 بازدید

نونهالان مهدارضا جهت آشنایی بیشتر با شخصیت شهید مدرس (ره)پس از زیارت حرم شهید مدرس(ره) از موزه زیارتگاه دیدن کردند.و در ادامه برای آموختن فرهنگ مطالعه از کتابخانه نیز بازدید کردند.                

نونهالان مهدارضا جهت آشنایی بیشتر با شخصیت شهید مدرس (ره)پس از زیارت حرم شهید مدرس(ره) از موزه زیارتگاه دیدن کردند.و در ادامه برای آموختن فرهنگ مطالعه از کتابخانه نیز بازدید کردند.