بازدید نونهالان مهد الرضا از کتابخانه و موزه زیارتگاه

بازدید نونهالان مهد الرضا از کتابخانه و موزه زیارتگاه
دی ۱۰, ۱۳۹۲
81 بازدید

نونهالان مهدارضا جهت آشنایی بیشتر با شخصیت شهید مدرس (ره)پس از زیارت حرم شهید مدرس(ره) از موزه زیارتگاه دیدن کردند.و در ادامه برای آموختن فرهنگ مطالعه از کتابخانه نیز بازدید کردند.                

نونهالان مهدارضا جهت آشنایی بیشتر با شخصیت شهید مدرس (ره)پس از زیارت حرم شهید مدرس(ره) از موزه زیارتگاه دیدن کردند.و در ادامه برای آموختن فرهنگ مطالعه از کتابخانه نیز بازدید کردند.