بازدید بیش از ۲۰۰ اردوی فرهنگی – زیارتی – سیاحتی در دو ماه اخیر از موزه شهید آیت ا… مدرس(ره)

بازدید بیش از ۲۰۰ اردوی فرهنگی – زیارتی – سیاحتی در دو ماه اخیر از موزه شهید آیت ا… مدرس(ره)
شهریور ۱۰, ۱۳۹۵
107 بازدید

  موزه شهید آیت ا… مدرس(ره) که در کنار زیارتگاه بزرگ مرد دین و سیاست شکل گرفته در تلاش است که زائرین و مسافرین را با زندگی ، اقدامات و خدمات این عالم مجاهد آشنا نماید . در این موزه سیر تاریخی زندگی شهید مدرس به روایت تصویر و اشیاء و وسایل به جای مانده […]

 

موزه شهید آیت ا… مدرس(ره) که در کنار زیارتگاه بزرگ مرد دین و سیاست شکل گرفته در تلاش است که زائرین و مسافرین را با زندگی ، اقدامات و خدمات این عالم مجاهد آشنا نماید . در این موزه سیر تاریخی زندگی شهید مدرس به روایت تصویر و اشیاء و وسایل به جای مانده از این عالم بزرگوار ، به عنوان الگوی ساده زیستی برای جامعه در معرض دید عموم قرار داده شده است .
زیارتگاه و موزه شهید آیت ا… مدرس(ره) با شروع مسافرتهای تابستانی ، همچون گذشته مود توجه مسافرین قرار گرفته ، به طوری که در دو ماه اخیر بیش از ۲۰۰ اردوی فرهنگی – زیارتی از شهرهای مختلف از موزه بازدید داشته اند .