حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همگام با سایر مردم ولایتمدار کاشمر در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همگام با سایر مردم ولایتمدار کاشمر در راهپیمایی ۲۲ بهمن
بهمن ۲۳, ۱۳۹۵
133 بازدید