حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همگام با سایر مردم ولایتمدار کاشمر در راهپیمایی 22 بهمن

حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همگام با سایر مردم ولایتمدار کاشمر در راهپیمایی 22 بهمن
بهمن 23, 1395
4 بازدید