گزارش تصویری از حضور هیئات مذهبی درهشتمین روز محرم در زیارتگاه شهید مدرس (ره)

گزارش تصویری از حضور هیئات مذهبی درهشتمین روز محرم در زیارتگاه شهید مدرس (ره)
آبان ۱۱, ۱۳۹۳
427 بازدید

  عزاداری هیئات حسینی ، علی اصغری ، ابوالفضلی روستای فرگ در زیارتگاه                                                 عزاداری هیئت ابوالفضلی روستای محمدیه در زیارتگاه                عزاداری هیئت حسینی روستای […]

 

عزاداری هیئات حسینی ، علی اصغری ، ابوالفضلی روستای فرگ در زیارتگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزاداری هیئت ابوالفضلی روستای محمدیه در زیارتگاه

 

 

 

 

 

 

 

 عزاداری هیئت حسینی روستای کاهه در زیارتگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عزاداری هیئت ابوالفضلی روستای سعدالدین در زیارتگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزاداری هیئت ابوالفضلی روستای تکمار در زیارتگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزاداری هیئت ابوالفضلی روستای اسحاق آباد در زیارتگاه

 

 

 

 

 

 

 

 عزاداری هیئت حسینی روستای محمدیه در زیارتگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}