۲۸ شهریور سالروز حکم حضرت امام خمینی(قدس سره) به حضرت آیت ا… واعظ طبسی تولیت عظمای آستـان قـدس رضوی مبنی بر بازسـازی زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) گرامی باد .

۲۸ شهریور سالروز حکم حضرت امام خمینی(قدس سره) به حضرت  آیت ا… واعظ طبسی تولیت عظمای آستـان قـدس رضوی مبنی بر بازسـازی زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) گرامی باد .
شهریور ۲۸, ۱۳۹۴
138 بازدید