حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همراه با مردم ولایتمدار شهرستان کاشمر در راهپمایی ۲۲ بهمن

حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همراه با مردم ولایتمدار شهرستان کاشمر در راهپمایی ۲۲ بهمن
بهمن ۲۴, ۱۳۹۴
107 بازدید