حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همراه با مردم ولایتمدار شهرستان کاشمر در راهپمایی 22 بهمن

حضور کارکنان و خدام افتخاری زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) همراه با مردم ولایتمدار شهرستان کاشمر در راهپمایی 22 بهمن
بهمن 24, 1394
6 بازدید