گزارش تصویری از حضور هیئات مذهبی در یازدهمین روز محرم در زیارتگاه شهید مدرس (ره)

گزارش تصویری از حضور هیئات مذهبی در یازدهمین روز محرم در زیارتگاه شهید مدرس (ره)
آبان ۱۴, ۱۳۹۳
112 بازدید

  هیئت حسینی میرآباد                   هیئت حسینی و علی اصغری نقاب                                                    {jcomments on}  

 

هیئت حسینی میرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی و علی اصغری نقاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 {jcomments on}