گزارش تصویری عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعای حسینی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعای حسینی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۲۰, ۱۳۹۵
219 بازدید

هیئت طفلان مسلم بن عقیل(ع) کاشمر                       هیئت حضرت رقیه(س) کاشمر                 هیئات ابوالفضلی و علی اکبری کسرینه                      هیئت ابوالفضلی تل آباد             […]

هیئت طفلان مسلم بن عقیل(ع) کاشمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حضرت رقیه(س) کاشمر

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات ابوالفضلی و علی اکبری کسرینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی تل آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی کسرینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات ابوالفضلی ، حسینی و علی اکبری سرحوضک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی هفتخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت علی اکبری انصاریه

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی ممرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی هندآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی مغان