گزارش تصویری برنامه های هفته اول ایام نوروز در زیارتگاه

گزارش تصویری برنامه های هفته اول ایام نوروز در زیارتگاه
فروردین ۶, ۱۳۹۲
53 بازدید

          برگزاری مراسم تحویل سال                            ………………………………………………………………………..                 …………………………………………………………………………..         …………………………………………………………………..               ………………………………………………………………….. اقامه نماز جماعت و سخنرانی کوتاه مدت با موضوع آداب […]

 

 

 

 

 

برگزاری مراسم تحویل سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………..

 

 

 

 

…………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………..

اقامه نماز جماعت و سخنرانی کوتاه مدت با موضوع آداب سفر ، احکام و … 

 

 

 

…………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………..