گزارش تصویری برنامه های هفته اول ایام نوروز در زیارتگاه

گزارش تصویری برنامه های هفته اول ایام نوروز در زیارتگاه
فروردین 6, 1392
9 بازدید

          برگزاری مراسم تحویل سال                            ………………………………………………………………………..                 …………………………………………………………………………..         …………………………………………………………………..               ………………………………………………………………….. اقامه نماز جماعت و سخنرانی کوتاه مدت با موضوع آداب […]

 

 

 

 

 

برگزاری مراسم تحویل سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………..

 

 

 

 

…………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………..

اقامه نماز جماعت و سخنرانی کوتاه مدت با موضوع آداب سفر ، احکام و … 

 

 

 

…………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………..