گزارش تصویری از مراسم احیای شب نوزدهم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

گزارش تصویری از مراسم احیای شب نوزدهم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶
129 بازدید