گزارش تصویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعا حسینی در جوار زیارتگاه شهید مدرس(ره)

گزارش تصویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعا حسینی در جوار زیارتگاه شهید مدرس(ره)
آبان ۱۲, ۱۳۹۳
406 بازدید

هیئت ابوالفضلی روستای مغان                                   هیئت ابوالفضلی ممر آباد                                                   هیئت حسینی عشرت آباد   […]

هیئت ابوالفضلی روستای مغان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی ممر آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی عشرت آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت علی اکبری کسرینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت طفلان مسلم بن عقیل(ع) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مهدیه قوژد

 

 

 

هیئت امام صادق(ع)

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی حاجی آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی سرحوضک

 

 

 

 

 

 

 

 هیئت حسینی کسرینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی هفتخانه