گزارش تصویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعا حسینی در جوار زیارتگاه شهید مدرس(ره)

گزارش تصویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعا حسینی در جوار زیارتگاه شهید مدرس(ره)
آبان ۱۲, ۱۳۹۳
90 بازدید

هیئت ابوالفضلی روستای مغان                                   هیئت ابوالفضلی ممر آباد                                                   هیئت حسینی عشرت آباد   […]

هیئت ابوالفضلی روستای مغان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی ممر آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی عشرت آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت علی اکبری کسرینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت طفلان مسلم بن عقیل(ع) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مهدیه قوژد

 

 

 

هیئت امام صادق(ع)

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی حاجی آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی سرحوضک

 

 

 

 

 

 

 

 هیئت حسینی کسرینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی هفتخانه