گزارش تصویری از حضور ریاست سازمان ثبت احوال کشور در زیارتگاه

گزارش تصویری از حضور ریاست سازمان ثبت احوال کشور در زیارتگاه
خرداد ۱۶, ۱۳۹۲
418 بازدید

    جناب آقای ناظمی اردکانی معاون محترم وزیر کشور و ریاست سازمان ثبت احوال کشور ضمن زیارت مرقد مطهر شهید آیت ا… مدرس(ره) و قبور شهدا از موزه آثار و اسناد مجتمع بازدید نمودند .                                       […]

 

 

جناب آقای ناظمی اردکانی معاون محترم وزیر کشور و ریاست سازمان ثبت احوال کشور ضمن زیارت مرقد مطهر شهید آیت ا… مدرس(ره) و قبور شهدا از موزه آثار و اسناد مجتمع بازدید نمودند .