گزارش تصویری از حضور ریاست سازمان ثبت احوال کشور در زیارتگاه

گزارش تصویری از حضور ریاست سازمان ثبت احوال کشور در زیارتگاه
خرداد 16, 1392
6 بازدید

    جناب آقای ناظمی اردکانی معاون محترم وزیر کشور و ریاست سازمان ثبت احوال کشور ضمن زیارت مرقد مطهر شهید آیت ا… مدرس(ره) و قبور شهدا از موزه آثار و اسناد مجتمع بازدید نمودند .                                       […]

 

 

جناب آقای ناظمی اردکانی معاون محترم وزیر کشور و ریاست سازمان ثبت احوال کشور ضمن زیارت مرقد مطهر شهید آیت ا… مدرس(ره) و قبور شهدا از موزه آثار و اسناد مجتمع بازدید نمودند .